Finansowanie 50 Przeglądu BAZUNA

50 BAZUNA finansowana jest z darowizn i sponsoringu osób fizycznych i instytucji mających osobowość prawną. Budżet imprezy jest na poziomie 300.000 zł. Przez 50 lat Przegląd Bazuna odbywał się dzięki środkom przekazywanym przez
instytucje, firmy i osoby prywatne.
Mamy nadzieję że w roku jubileuszu 50-lecia Przeglądu Bazuna nie zabraknie darczyńców.

 Darowizny

 Finansować można instytucje posiadającą status Organizacji Pożytku Publicznego(OPP).
W ramach organizatorów 50 BAZUNY jest Stowarzyszenie Czerwonej Róży KRS nr 0000244920 posiadające status OPP. Jest to Współorganizator który rozlicza  wydatki związane z realizacją 50 BAZUNY.

Rodzaje darowizn

Darowizny z dochodu za 2022 rok rozliczane podatkowo w 2023 roku do wysokości :
 a)  6% dochodu dla osób fizycznych na podstawie Art. 26.ust.1.pkt.9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 b) 10% dochodu dla osób prawnych na podstawie Art.18.ust.1  ustawy o podatku od osób prawnych
przekazane na konto Stowarzyszenia Czerwonej Róży nr 30 1240 1255 1111 0010 0890 5452 z dopiskiem „Działalność kulturalna – 50 BAZUNA”,  będą wolne od   podatku dochodowego.

Osoby zainteresowane w przekazaniu swoich danych osobowych ( imię i nazwisko ) do listy darczyńców 50 BAZUNY na stronach internetowych Organizatorów Imprezy proszone są o przekazanie swojej zgody na adres mailowy: bazuna50finansowanie@bazuna.org.pltel. nr 502 571 292

Sponsoring

Można podpisać odrębną umowę na reklamę firmy lub sponsoring ze Stowarzyszeniem Czerwonej Róży na określoną kwotę. Wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodu firmy.

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia 50 BAZUNY proszone są o kontakt z Ryszardem Markowskim :
tel. 603 923 225 lub mailowo na adres markowski.r@technoservice.com.pl

X
Nasz Facebook