Bazuna 1973

BAZUNA’73 nie mogła się odbyć w “ŻAKU”. Właściciele obiektu obawiali się, czy stropy pałacyku wytrzymają obciążenie tłumem widzów; ze swej strony veto postawiła Straż Pożarna. Trzeba było poszukać innego lokum. Ostatecznie koncerty Jesiennego Ogólnopolskiego Studenckiego Przeglądu Piosenki Turystycznej BAZUNA’73 odbyły się w dniach 9-11.11.1973 r. w auli Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego. W “ŻAKU” udało się ulokować tylko Biuro Ogranizacyjne Przeglądu.

Patronat nad imprezą objęli JM Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Janusz Staliński i Prezes ZG PTTK Wincenty Kraśko. Rolę organizatora w 1973 roku przejął Uczelniany Parlament SZSP PG, tradycyjnie już współpracowały: Politechnika Gdańska, OS PTTK w Gdańsku, SSP “TECHNO-SERVICE”, Studencka Sekcja Przeciwalkoholowa a ponadto Klub Uczelniany AZS PG oraz Miejski Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki w Gdańsku.

Kierownictwo BAZUNY’73 objęła Elżbieta Pelplińska (jedna z dwóch osób – prezesów SKT PG “FIFY” w spódnicy i kierowników przeglądu BAZUNA zarazem; vide: rok 1997), przewodnicząca Jury z roku ubiegłego. Poszczególnymi serwisami kierowali: propagandowym – Jacek Żychliński, technicznym – Zbigniew Kuncewicz, finansowym – Elżbieta Kosińska, artystycznym – Tadeusz Gruszczyński, biurem – Mirosław Ciapalski; szefem pilotów był Wojciech Tacikowski.

Organizatorzy, pomni doświadczeń z poprzedniego Przeglądu oraz ostrzeżeni licznymi zapytaniami kibiców z Wybrzeża i z całej Polski (nadeszło ok. 800 zamówień na wejściówki) powołali specjalny serwis porządkowy. Aby zabezpieczyć się przed fałszowaniem zaproszeń i karnetów wejściowych, zostały one ostemplowane – przy nakładzie ok. 2000 szt. samych karnetów nakład pracy był znaczący.

Po obejrzeniu dwóch koncertów konkursowych, kabaretonu turystycznego i koncertu laureatów odnotowano:

 • obecność w ciągu trzech dni ok. 3000 widzów (sporo z nich weszło mimo braku wejściówki),
 • udział w koncertach 110 osób (wykonawców) oraz łączną liczbę piosenek równą 142.

Podczas Przeglądu w auli Technikum panował straszny ścisk, wiele osób narzekało na twarde ławeczki gimnastyczne, niektórym brakowało rusztowań naprzeciwko sceny. W wydłużonej sali z balkonem i maleńką estradą wielu widzów było znacznie oddalonych od wykonawców, brakowało bezpośredniego kontaktu słuchaczy i piosenkarzy. Pomimo obecności pierwszej zmiany konferansjerów (tandem Staś Sierko i Mietek Welke), nie udało się przenieść atmosfery koncertów z “ŻAKA”. W porównaniu z poprzednimi przeglądami z pewnością zmienił się skład widzów – mniej było wśród nich prawdziwych turystów; znacznie większe zmiany nastąpiły wśród wykonawców. Wielu z nich odeszło od piosenek ogólnie uznanych za turystyczne; doskonaląc swe umiejętności zaczynali wykonywane piosenki udziwniać, sporo utworów było przy tym śpiewanych w nudny sposób. Oznaczało to częściowe odchodzenie od idei Przeglądu – prezentowania piosenek śpiewanych przede wszystkim przez turystów i na imprezach turystycznych. Laureatami BAZUNY’73 zostali: grupa BOOM z Politechniki Warszawskiej i Wojciech Laskowski z ART w Olsztynie; wyróżnienia otrzymali m.in. Anna i Zbigniew Szukalscy, (nieżyjąca już) Bogusia Tucholska, Adam Drąg, oraz kabaret JELITA z Gdańska. Rajdową Piosenką Roku 1973 została “Tratwa – blues” wykonana przez Lilkę Marię Sobok z zespołem PTAKLA. W 1973 roku przegląd BAZUNA miał po raz pierwszy międzynarodowy charakter, gdyż wzięli w nim udział goście czescy: Iva Kożeluhova i Zdenek Koska, studenci IV roku Wyższej Szkoły Rolniczej w Pradze.

Wielu wykonawców wystąpiło jeszcze 12 listopada na specjalnym Koncercie Galowym BAZUNY’73 na secnie Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Jego celem było pokazanie mieszkańcom Trójmiasta najciekawszych piosenek turystycznych prezentowanych przez najlepszych wykonawców ze środowiska studenckiego. Po występie Zespołu Pieśni i Tańca PGR Leźno zaprezentowali się m.in. Ryszard Krasowski, Czesław Wilczyński, Wojciech Bellon, Wacław Masłyk i Grzegorz Marchowski. Widzowie otrzymali specjalnie wydany “Informator JOSPPT BAZUNA’73″ zawierającym opis samego Przeglądu oraz teksty piosenek. Scenariusz koncertu galowego przygotowali: Elżbieta Perz, Edmund Kadłubiski i Stanisław Sierko, muzycznie opracowała go Maria Kondratowicz, scenografię zaprojektował Jacek Krenz, reżyserią zajął się Mieczysław Welke zaś realizacją techniczną – Piotr Szpryngier; wszystko odbyło się przy wydatnej pomocy dyrekcji i przacowników Teatru Wybrzeże.

Miesiąc po Przeglądzie ukazał się “Kurierek bazunowy” z tekstami najciekawszych piosenek; zawierał on także artykuł dyskusyjny na temat piosenki turystycznej.

BAZUNA w roku 1973 różniła się znacznie od przeglądów poprzednich; w opinii jej uczestników trochę rozczarowała. Zaraz po jej zakończeniu rozgorzały spory, jak przygotować następną, aby była lepsza. Proponowano, aby nie dopuszczać do śpiewania piosenek “dowolnych”, wprowadzić eliminacje w kilku ośrodkach (nie tylko w Gdańsku), “odkurzyć” stare, nieraz zapomniane piosenki turystyczne.


Jury Jesiennego Ogólnopolskiego Studenckiego Przeglądu Piosenki Turystycznej “BAZUNA’73″, w składzie:

 1. Elżbieta Perz (Poznań) – przewodnicząca,
 2. Bogdan Czapiewski (Gdańsk),
 3. Antoni Dąbrowski (Wrocław),
 4. Wojciech Hempel (Łódź),
 5. Zygmunt Kwiatkowski (Gdańsk),
 6. Sławomir Łobodziński (Warszawa),
 7. Jacek Okła (Gdańsk),
 8. Andrzej Szekalski (Gdańsk),
 9. Aleksander Grotowski (Gdańsk) – przedstawiciel publiczności,
 10. Marek Prusakowski (Gdańsk) – przedstawiciel publiczności,

po wysłuchaniu w czasie trzech koncertów 142 piosenek wykonanych przez kwiat studenckich piosenkarzy turystycznych ogłasza (na wspólną odpowiedzialność) co następuje:

1. W kategorii zespołowej za najlepszych wykonawców uznano grupę BOOM z Politechniki Warszawskiej. Zajęli oni I miejsce, zdobywając nagrodę ufundowaną przez UP SZSP PG.

II miejsce – grupa PUW z Politechniki i Uniwersytetu Warszawskiego,

III miejsce – Anna i Zbigniew Szukalscy z Politechniki Gdańskiej.

2. W konkurencji wykonawców indywidualnych grupie zasłużonych piosenkarzy nagrodzonych na wielu giełdach, przeglądach i festiwalach składamy wyrazy uznania za reprezentowany przez nich wysoki poziom wykonywanych utworów a jednocześnie przyznajemy nagrody młodszym od nich stażem a dobrze zapowiadającym się bardom piosenki turystycznej:

I miejsce i nagrodę główną, której fundatorem jest Rektor PG, zdobył Wojciech Laskowski, reprezentujący Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie,

II miejsce przyznano Janowi Błyszczakowi “Mufce”, który wprawdzie jest już znany, ale ciągle młody,

III nagrodę otrzymał Grzegorz Marchowski, reprezentant Politechniki Gdańskiej.

3. Wolą ludu (czyt. vox populi) najbardziej popularnym wykonawcą “BAZUNY ’73″ okrzyknięty został Wacław Masłyk (Polska). Fundatorem nagrody jest SKT PG “FIFY”.

4. Rajdową Piosenką Roku 1973 została “Tratwa – blues” wylansowana przez Lilkę Sobok i PTAKLĘ, a nagrodę ufundował Prezes ZG PTTK, Wincenty Kraśko.

5. W konkursie na piosenkę o tematyce morskiej w związku z obfitym przypływem piosenek tej tematyki (słownie: cztery piosenki) jury postanowiło nie przyznawać głównej nagrody. Przyznano jednakowoż Tomkowi Polakowskiemu i Mirkowi Peszkowskiemu – reprezentantom Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni wyróżnienie za popularyzację tematyki morskiej w środowisku studenckim. Jury życzy wyróżnionym dalszych sukcesów na morzu i lądzie.

6. Nie wyłoniono piosenki sztandarowej PTTK. Jury ze swej strony wyróżnia utwór pt. “PTTK – blues – spirytuals – swing” zaprezentowany przez pierwszą zmianę konferansjerów w składzie: Stasio Sierko i Mieciu Welke, za najciekawszy układ choreograficzny.

7. Spośród wielu propozycji na festiwale w Opolu, Kołobrzegu, Zielonej Górze, Sopocie, Ciechocinku Jury udało się wybrać kilka piosenek turystycznych, wyróżniając cztery następujące:

“Już najwyższy czas” – Bogumiła Tucholska (Politechnika Poznańska),

“Grosza nie mam” – SKT PŁazik (Politechnika Łódzka),

“Rzeki to idące drogi” – Adam Drąg (Politechnika Gdańska),

“Jeszcze zima” – Ryszard Nałęcz (Politechnika Poznańska).

8. Za najlepszych wykonawców piosenki zagranicznej uznano grupę PUW (Warszawa) z piosenką “Tourdion”,

9. Najlepszemu wykonawcy zagranicznemu – Zdenkovi Koskovi przyznano Międzynarodową Nagrodę BAZUNY’73,

10. W konkursie na piosenkę partyzancką jak dotychczas wykonawcy się nie ujawnili. Z tego powodu Jury na własną odpowiedzialność postanowiło przyznać nagrodę znanemu partyzantowi Dziadkowi za “Pamiętniki Partyzanta”,

11. W dziale piosenek kabaretowych Jury postanowiło nagrodzić kabaret JELITA (Gdańsk) za całokształt programu przedstawionego na Kabaretonie, szczególnie polecając słuchaczom piosenki: “Trzy plus dwa” oraz “Chrońmy jelenie”. W tej drugiej należy zwrócić uwagę na walkę o ochronę środowiska naturalnego,

12. Za umiejętność nawiązania żywego kontaktu z drogą naszym sercom publicznością wyróżniamy naszych czeskich przyjaciół: Zdenka Koska i Ivę Kożeluhovą, poza nagrodą udostępniając im nieodpłatne korzystanie z kąpieli morskich w dowolnym miejscu i czasie, z wyłączeniem portów i obiektów wojskowych,

13. Specjalną nagrodę przewodniczącej Jury otrzymała grupa BUKOWINA – BRUTTO za piosenkę “Zakochani”,

14. Wyróżnienie za propagowanie czystości ciała ze szczególnym uwzględnieniem nóg dla Wandy Białeckiej. Nagrodę ufundowała Komisja Sanitarna Wysokiego Jury,

15. Nagroda dziennikarzy dla Stasia Wawrykiewicza za klimat, który nie był zaskoczeniem dla dziennikarzy,

16. Redakcja TS “Politechnik” przyznała nagrodę Wojciechowi Bellonowi za całokształt twórczości ze szczególnym uwzględnieniem ballad,

17. Nagroda specjalna OS PTTK w Gdańsku dla AST WAT za piosenkę “Idę” i za popularyzację piosenki turystycznej.

X
Nasz Facebook