Bazuna 1985

W roku 1985 BAZUNA powróciła w krąg Jezior Wdzydzkich ( w ostatnich latach dwukrotnie gościła nad jeziorem Gołuń). XV Jubileuszowy Ogólnopolski Studencki Przegląd Piosenki Turystycznej “BAZUNA’85″ odbył się w dniach 10-12.05.1985 r. na campingu we Wdzydzach Kiszewskich. Mimo jubileuszu nie udało się znaleźć nowych sponsorów – grono organizatorów tworzyli więc: Politechnika Gdańska, ZSP, SSP “TECHNO-SERVICE”, BPiT “ALMATUR” oraz OS PTTK w Gdańsku.

Kierownikiem BAZUNY’85 został Tomasz Stolarski – do roli tej przygotowywał się systematycznie, wcześniej będąc kierownikiem finansowym oraz technicznym. Opracował on szczegółowe (5 stron maszynopisu) “Zasady organizacji i realizacji B’85″, w których rozdzielił role dla wszystkich członków serwisu.

Zaletą lokalizacji Przeglądu we Wdzydzach było wspólne miejsce zakwaterowania organizatorów i wykonawców (w domkach na campingu), nie trzeba było na koncerty nikogo dowozić. Sceneria była nieco odmienna, warunki techniczne jednak bardzo zbliżone do ubiegłorocznych. Tak, jak i w Szymbarku należało zbudować scenę, doprowadzić energię elektryczną (tym razem zadanie to wykonała klubowa ekipa elektryków wspomagana przez elektryka campingu), przygotować miejsce na widownię, zorganizować kuchnię (dożywianie serwisu i wykonawców) a po imprezie uporządkować rozległy teren. Były to jedynie najważniejsze prace do wykonania na miejscu imprezy. Nic dziwnego, że zespół serwisu BAZUNY’ 85 liczył ok. 130 osób – w dotychczasowych dziejach Przeglądu liczba to największa. Nad całością prac czuwało liczne kierownictwo w składzie: Witold Wiśniewski (kierownik organizacyjny), Marek Głowacki (kierownik techniczny), Zofia “Perszing” Kochańska (program), Marysia Krogulecka (kierownik administracyjny), Maria Czaja (biuro) oraz Sylwia Kijak (reklama).

Jak przystało na jubileusz imprezę przygotowano z dużym rozmachem (preliminarz opiewał na prawie 2 mln zł.). Wydano specjalny śpiewnik WIOSNA’85 zawierający wybór 260 piosenek – laureatek poprzednich czternastu BAZUN. Jego opracowaniem zajęła się “Żyrafa”, czyli Małgorzata Zysnarska; wydawnictwo to (posiadające od dawna status białego kruka) nosi potoczną nazwę “Śpiewnika Żyrafy”.

Po raz pierwszy ogłoszono specjalny konkurs Starych Turystycznych Przebojów – aż czternastu wykonawców zaprezentowało swoje wersje piosenek znanych z poprzednich lat. Laureatem w tej kategorii został Karol Płudowski. Jury nie zdecydowało się na przyznanie tytułu Rajdowej Piosenki Roku wybierając w zamian 7 piosenek kandydujących do tego tytułu, dodatkowo wyłoniło 11 piosenek – laureatek. Po raz kolejny okazało się, że akustucy mają poważne problemy przy nagłaśnianiu imprez na wolnym powietrzu.

Na jubileuszową BAZUNĘ przyjechało ponad 2000 widzów, ich zachowanie pozostawiało jednak wiele do życzenia. Nie potrafili oni uszanować pamięci, zmarłego na kilka dni przed datą Przeglądu Wojtka Belona; pierwszego dnia kilkakrotnie koncert przerywały (puste) butelki i drobne monety rzucane na scenę. Jury w swoim werdykcie stwierdziło: “XV jubileuszowa BAZUNA na szczęście nie przypominała izby pamięci – niestety, momentami bliska była izbie wytrzeźwień”. Przebojem publiczności stała się piosenka “Facet, nie kop mnie, bo ja tutaj śpię” popularyzowana przez grupę 111 BLUES, zrzeszoną w Bractwie Przyjaciół Denaturatu. Pole namiotowe – zwane przez niektórych “wymiotowym” po zakończeniu imprezy przedstawiało iście żałosny widok.

Wszystkie te smutne doświadczenia spowodowały konieczność ograniczenia liczby widzów (po raz n-ty w historii BAZUNY). Niezbędne było także przeniesienie imprezy do obiektu zamkniętego, gdzie łatwiej można kontrolować widzów (na terenie rozległego campingu było to utrudnione).


Protokół z posiedzenia Jury XV Ogólnopolskiego Studenckiego Przeglądu Piosenki Turystycznej “BAZUNA’ 85″.

Jury w składzie:

 • Adam Drąg – przewodniczący,
 • Piotr Bakal,
 • Waldemar Chyliński,
 • Paweł Szeromski,
 • Stanisław Wawrykiewicz
 • Małgorzata “Żyrafa” Zysnarska – sekretarz,

po wysłuchaniu 32 wykonawców i grup w konkursie Rajdowej Piosenki Roku oraz 14 wykonawców i zespołów w jubileuszowym konkursie “Stare przeboje w nowym wykonaniu”:

1. Z satysfakcją przyjmując pomysł konkursu Starych Przebojów Turystycznych i proponując jego systematyczną kontynuację, postanawia przyznać Jubileuszową Nagrodę Specjalną Karolowi Płudowskiemu oraz wyróżnienie dla zespołu AKT Wrocław i Ewy KuĽniak,

2. Biorąc pod uwagę wyrównany poziom przesłuchań konkursowych (szczególnie w drugim dniu) na Rajdową Piosenkę Roku, różnorodność poetyk i konwencji oraz brak propozycji mającej zdecydowany charakter przeboju a także brak zgodności Jury na ten temat postanowiło:

 • nie wyłaniać Rajdowej Piosenki Roku,
 • zaproponować następujące utwory, zdaniem Jury, godne tego tytułu i pozostawiając ostateczny wybór i weryfikację środowisku turystycznemu oraz jedynemu bezstronnemu sędziemu, którym okaże się czas:
  • “***” (bez tytułu) – Jerzy Świerczyński + przyjaciele z Łodzi – propozycja Adama Drąga,
  • “Buczynowa pościel”, AKT Wrocław – propozycja Pawła Szeromskiego,
  • “Opadły mgły”, STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO z Poznania – propozycja Pawła Szeromskiego,
  • “Pejzaż z cerkiewką”, Jerzy Paweł Duda + Jarek Wojciechowski, Gorzów Wlkp. – propozycja Piotra Bakala,
  • “Hulajnoga”, AKT Wrocław – propozycja Staszka Wawrykiewicza,
  • “Pozwólcie mi zostać tutaj”, BEATA & JAREK z Gdańska – propozycja Waldemara Chylińskiego,
  • “Tańcowanie”, 18 KASZTANÓW z Gdańska – propozycja Adama Drąga,
  • “Twój świat”, Jarosław Szczepan z Gdańska – propozycja Piotra Bakala.

Jednocześnie Jury ogłasza jako laureatki tegorocznej BAZUNY piosenki:

 1. “Jasiu” – grupa 111 BLUES z Gdańska,
 2. “Jesienne malowanie” – grupa AKT Wrocław,
 3. “Nad brzegiem wielkiej rzeki” – TRZY PUDŁA (Gdańsk),
 4. “O panie, wiesz . . .” – HAWAR z Sopotu,
 5. “Piosenka grafomańska” – BEATA & JAREK z Gdańska,
 6. “Senne marzenia Beaty” – BRA-DE-LI z Radomia,
 7. “Szara baśń” – Chrystian Belwit z Wrocławia,
 8. “Tup, tup, tup” – grupa TUP TUP ze Szczecina,
 9. “Ulica” – TRZY PUDŁA z Gdańska,
 10. “Wędrówką życie jest człowieka” – STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO z Poznania.

Jury wysłuchało z niesmakiem propozycji Zbigniewa Duraja pt. “Pieśń odzyskanego” i wyraża nadzieję, że w/w nie wiedział, co czyni.

Jury zauważyło, że XV Jubileuszowa BAZUNA na szczęście nie przypominała izby pamięci – niestety, momentami bliska była izbie wytrzeĽwień.

Reasumując – Jury wyraża nadzieję, że wraz z publicznością dożyje następnej i jeszcze dalszych BAZUN; wszelkie tegoroczne nieporozumienia były wynikiem ostrej i przewlekłej zimy a piosenka turystyczna utrzyma atmosferę i nastrój, umożliwiające doczekanie lepszych czasów.

Ponadto przyznano następujące nagrody prywatne i specjalne:

 • nagrodę prywatną Waldemara Chylińskiego w formie wolnego miejsca w samochodzie osobowym do Gdańska (dla B.B.),
 • nagrodę redakcji “Studenta” dla Małgorzaty “Żyrafy” Zysnarskiej za pomysł konkursu “Starych Przebojów”, w postaci do uzgodnienia,
 • nagrodę autorów programu radiowego “Turystykon” za całokształt propozycji artystycznej STAREMU DOBREMU MAŁŻEŃSTWU w postaci umożliwienia nagrań studyjnych w PR,
 • nagrodę Prezesa SSP “TECHNO-SERVICE” dla Jerzego P. Dudy za długowieczność, w postaci dozgonnej wdzięczności fundatora.
Pieczątka
Pieczątka
X
Nasz Facebook