Bazuna 1979

BAZUNA’79, organizowana w roku XV – lecia działalności klubu “FIFY”, ulokowała się w największym, pokrzyżackim zamku w Malborku. Grono sponsorów, w porównaniu z rokiem ubiegłym, powiększyło się o WKFiT w Gdańsku, Biuro Podróży i Turystyki “ALMATUR” i ZW PTTK w Gdańsku; patronat nad Przeglądem objął Urząd Miasta w Malborku. Ścisłe kierownictwo imprezy tworzyli: Zbigniew Zatorski (dyrektor), Marek Kaszub (kierownik techniczny) i Jarosław Kuik (finanse).

W Malborku nigdy wcześniej nie odbywała się impreza o tak dużej liczbie uczestników z zewnątrz (faktycznie – ok. 3000). Wymagało to dodatkowych ustaleń z władzami miasta i władzami dawnego województwa elbląskiego, spowodowało też znaczne zwiększenie nakładu pracy. Wszelkie utrudnienia wynikały głównie z przyczyn administracyjnych, była to jednak “siła wyższa” – po prostu bliżej Gdańska nie było zamku odpowiadającego organizatorom.

Teren wyznaczony przez dyrekcję Muzeum Zamkowego na miejsce koncertów wymagał szeregu prac porządkowych. Impreza została zaplanowana na dni 4-6.05.1979 r.; pierwsze ekipy serwisu technicznego pojawiły się na zamku już 12 kwietnia. W czasie kilkakrotnych “wypadów” wysprzątano Baszty Mostowe, uporządkowano teren przeznaczony na pole namiotowe dla widzów wraz z Basztą Maślankową. Od 23 kwietnia budowano scenę wraz z zapleczem oraz ustawiano widownię.

Koncerty B’79 odbywały się na podzamczu, obok Baszt Mostowych. Rewelacji tym razem nie było. Rajdową Piosenką Roku 1979 został “Zimowy wiatr” prezentowany przez grupę SETA.

Pogoda nie dopisała i tym razem a lało się także i ze szkła.


Jury IX Ogólnopolskiego Studenckiego Przeglądu Piosenki Turystycznej “BAZUNA ’79″ w składzie: Adam Drąg (Gdańsk) – przewodniczący, Piotr Siliniewicz, Krzysztof Szczucki, Wojciech Laskowski, Tomasz Krzemiński, Janusz Jarzmik, Mirosław Petryga, po krótkiej, burzliwej naradzie postanowiło, co następuje:

Po I.. Za Rajdową Piosenkę Roku 1979 uznać “Zimowy wiatr” w wykonaniu grupy SETA (Wrocław),

Po II. Za piosenki – laureatki Jury postanowiło uznać:

“Wichrom” w wykonaniu grupy BABSZTYL (Gdańsk),

“Czas” – grupa BEZ RYSIA (Gdańsk),

“Jajko” – grupa MAŁOLEPSI (Wrocław),

“Poranek życia” – grupa MAŁE GARBARY (Łomża),

Wiosenny tryptyk: “Zimowy wiatr”, “Jesienne powroty” i “Ballada o Św. Mikołaju” – grupa SETA,

“Pogodna ballada” – grupa WIELKA PROWIZORA (Białystok),

“Twój dzień” – grupa WIELKA PROWIZORA,

“Kołysanka” – Małgorzata Nowak (Warszawa),

“A co nam jeszcze” – Gosia Nowak,

“Kasper” – grupa BABSZTYL,

“Rzucę wszystko” – LUŹNA GRUPA DSK (Katowice),

“Baśń kamienna” – LUŹNA GRUPA DSK,

“Mazowiecki blues” – grupa MAZOWIECKIE KWASY (Sopot),

“Poranna bossanova” – grupa MAŁE GARBARY,

“Góralska opowieść” – grupa BABSZTYL,

“Bo w życiu bywa tak” – grupa NIEFART (Gdańsk),

“Bossanova” – GRUPA PANA JANA,

“Wędrówka” – grupa SEN (Gdańsk),

“Piesza wędrówka” – Ryszard Żarowski,

“Kołysanka” – grupa Z ŁASKI WACIA,

“Ech, jesieni, . . . ” – grupa GRUBE DUDY (Kielce).

Po III. Nagrodą specjalną Jury postanowiło wyróżnić “Kołysankę” w wykonaniu Gosi Nowak.

Po IV. Nagrodę ufundowaną przez Naczelnika Miasta Malborka przyznajemy grupie SETA.

Po V. Nagrody ufundowane przez ZW SZSP w Gdańsku otrzymują: Gosia Nowak i grupa BABSZTYL.

Po VI. Publiczność swą tradycyjną nagrodę przyznała piosence “Kasper” w wykonaniu grupy BABSZTYL.

Po VII. Specjalną nagrodę KSW “ŻAK” za propagowanie w piosence turystycznej środków farmakologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem szarej maści, Jury przyznało Waldemarowi Gręślikowskiemu.

Po VIII. ORS “WAŁY JAGIELLOŃSKIE” w składzie: Rudolf Schuberth, Grzegorz Bukała, Andrzej Pawlukiewicz, Michał Mołdawa, Michał Jaczewski, Stanisław Wawrykiewicz, Paweł Tiunin, Krzysztof Szczucki, Wojciech Laskowski, Zbigniew Deinrych, Zbigniew Szymaniak, Adam Drąg, reprezentowany przez R. Schubertha, A. Pawlukiewicza, S. Wawrykiewicza, K. Szczuckiego, W. Laskowskiego i A. Drąga uhonorował swą nagrodą Janusza Jarzmika oraz zespół MAZOWIECKIE KWASY.

Jury wyraża podziękowanie za ciepło i serdeczność oraz wyraża nadzieję spotkania się w wyżej wymienionym składzie w roku przyszłym.

Pieczątka
X
Nasz Facebook