Śpiewajmy razem

Z początkiem roku 2015 zainicjowane zostało wspólne działanie środowiska akademickiego Politechniki Gdańskiej oraz Chorągwi Gdańskiej Związku Harcerstwa Polskiego, zatytułowane ŚPIEWAJMY RAZEM.
Przedsięwzięcie ma na celu rozpropagowanie w pomorskim świecie harcerskim dorobku kulturalnego kręgu akademickiego, na niwie piosenki studenckiej – zjawiska kultywowanego od ponad czterdziestu lat, podczas wyjazdów w grupach turystycznych oraz na scenie w studenckich klubach i w ramach Ogólnopolskiego Turystycznego Przeglądu Piosenki Studenckiej BAZUNA.

Patronat nad akcją objęli J.M. Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Henryk Krawczyk oraz Komendant Chorągwi Gdańskiej ZHP, harcmistrz Artur Glebko.

Inauguracja odbyła się 22 lutego 2015 r. w sali Watra w Domu Harcerza w Gdańsku, w ramach harcerskiego DNIA MYŚLI BRATERSKIEJ. Wizytówkę piosenki harcerskiej zaprezentował Andrzej Starzec z przyjaciółmi, krąg piosenki studenckiej – Artur Block, Kamil Badzioch i Adam Drąg.

Kwiecień 2015 r. przyniósł kolejne wydarzenie z cyklu ŚPIEWAJMY RAZEM – w sali kina Remus w w Kościerzynie zaprezentowali się przedstawiciele miejscowego Hufca pod wodzą Aliny Cyrzon
oraz Piotr Bakal, Łukasz Nowak z CARYNĄ i Krzysztof Jurkiewicz, ten ostatni koncert zapowiadał.

Kolejne spotkanie miało miejsce w czerwcu 2015 r. w Bytowie, poza harcerzami Hufca ZHP Bytów wystąpili: Łukasz Majewski, Adam Drąg, Paweł Pastuszak i Krzysztof Jurkiewicz.

Po letnich wakacjach w roku 2015 miały miejsce dwa spotkania:
– wrześniowe w Rumi – poza liczną reprezentacją miejscowego Hufca ZHP: Wacław Nowicki i Wojciech Klocek, Lech Makowiecki, THE SENATORS – prof. Edmund Wittbrodt i Łukasz Majewski oraz Krzysztof Jurkiewicz

– listopadowe w Kwidzynie – liczne harcerskie siły miejscowe (włącznie z drużyną Seniorów z Sadlinek, pod kierownictwem p. Edwarda Budysia), w części studenckiej: Adam Drąg, Piotr Bakal, Łukasz Majewski, Paweł Pastuszak i Krzysztof Jurkiewicz.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania z piosenką, by przekonać się, że tradycja wspólnego śpiewania, połączonych kręgów studenckoharcerskich jest wciąż żywa, identyczna ze współczesnością.

X
Nasz Facebook