*********** ŚPIEWNIK *********** *** STUDENCKOTURYSTYCZNA *** *********** KLASYKA ************

ŚPIEWNIKI KSIĄŻKOWE I JUBILEUSZOWE 


W roku 1972 staraniem Komitetu Redakcyjnego pod kierownictwem Mariusza Wojtunika wydany został książkowy śpiewnik – Studencki turystyczny zbiór piosenek BAZUNA. Liczące 550 stron opracowanie zawierało kolekcję piosenek polskich i zagranicznych, wraz z akordami – przeznaczoną do śpiewania na turystycznych szlakach. Wydawcami tej edycji oraz kolejnej, dwuczęściwej, były: Uczelniany Parlament ZSP, Oddział Studencki PTTK w Gdańsku oraz Studencki Klub Turystyczny Politechniki Gdańskiej FIFY.

Drugie wydanie śpiewnika książkowego BAZUNA ukazało się w roku 1977 (część I – piosenki polskie) oraz w roku 1989 (część II – piosenki zagraniczne oraz uzupełnienie zbioru polskiego), w obu częściach Komitetowi Redakcyjnemu przewodniczył Edmund Kadłubiski. Planowane uzupełnienie cyklu o częśći III i IV, zawierające zapis nutowy poprzednich części, wskutek zaginięcia matryc do druku nie zostało zrealizowane.

W roku 1985, na piętnastolecie Przeglądu BAZUNA ukazało się wydawnictwo w charakterystycznej zielonej okładce, redaktorem była Małgorzata „Żyrafa” Zysnarska. Śpiewnik obejmował ewidencję piosenek ujętych w werdyktach czternastu Przeglądów.

W roku 2002, na trzydziestolecie Przeglądu BAZUNA zrealizowane zostało, pod redakcją Mirka Michalskiego wydawnictwo książkowe – tzw. biały śpiewnik, zawierający podsumowanie trzech dekad imprezy.

Na czterdziestolecie Przeglądu w roku 2012 oraz na 50-lecie klubu FIFY w roku 2014 wydane zostały dwa śpiewniki książkowe, stanowiące dwuczęściową całość – antologię. Funkcję redaktora naczelnego w.w. wydawnictw sprawowała Katarzyna Klott.

W roku 2017 w jubileusz 50-lecia Śpiewnika Sucharka – powstałego w Gdańsku pierwszego zbioru piosenek rajdowego szlaku – ukazała się zrealizowana w nowoczesnym formacie reedycja tego wydawnictwa, wraz z wersją elektroniczną oraz płytą z zawartą linią melodyczną piosenek. Zespołowi redakcyjnemu przewodniczył sam Sucharek – Zygfryd Kwiatkowski.

X
Nasz Facebook