Organizatorzy

KOMITET ORGANIZACYJNY 45. OGÓLNOPOLSKIEGO

TURYSTYCZNEGO PRZEGLADU PIOSENKI STUDENCKIEJ BAZUNA

30.06-02.2016    PRZYWIDZ – CENTRUM ZIELONA BRAMA

 1. Kierownik   45. BAZUNY – Ryszard Markowski   (r.markowski@technoservice.com.pl       tel. 603-923-225)
 2. Kierownik Programowy – Marek Skowronek (marekskowronek@o2.pl)
 3. Rzecznik  – Janusz Wikowski (j.wikowski@wp.pl)
 4. Promocja – Mirosław Michalski
 5. Kierownik Biura  – Krzysztof Zagórski
 6. Koordynator ds. bezpieczeństwa i logistyki  – Wojciech Klocek
 7. Grafik i scenografia  – Magdalena Janke
 8. Szef nagłośnienia i akustyki  – Krzysztof Voigt
 9. Nagranie Video  – Bogusław Maśnicki
 10. Redaktor naczelny wznowienia “Śpiewnika Sucharka” – Zygfryd Kwiatkowski
 11. Redaktor “Multimedialnego Śpiewnika Sucharka”  – Tadeusz Szypliński
 12. Redaktor wznowienia “Śpiewnika Sucharka”  – Katarzyna Klott
 13. Redaktor techniczny “Śpiewnika Sucharka”  – Krystyna Knopa
 14. Webmaster portalu bazuna.org.pl  – Janusz Wikowski (j.wikowski@wp.pl)
 15. Szef infrastruktury  – Marian Muczyński
 16. Reklama – Adam Tąkiel, Artur Bogoryja – Zakrzewski
 17. Przedstawiciel Chorągwi ZHP – phm Alina Cyrzon
 18. Przedstawiciel wykonawców – Krzysztof Jurkiewicz
 19. Przedstawiciel wykonawców środowiska ZHP  – Paweł Pastuszak
 20. Zabezpieczenie finansowe  – Katarzyna Kowalewicz
 21. Księgowa imprezy – Małgorzata Bogoryja-Zakrzewska
 22. Przedstawiciel Centrum Zielona Brama – Piotr Krzyżanowski
 23. Szef zaplecza  – Paweł Batko
 24. Imprezy towarzyszące: Przywidzki Jarmark Twórców Ludowych – Dyrektor GOPK Anna ZulewskaSKT PG FIFY

 

 

Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej

Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej

Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej

Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej

 

Pomorskie Stowarzyszenie Kulturalno - Artystyczne BAZUNA

Pomorskie Stowarzyszenie Kulturalno – Artystyczne BAZUNA

X
Nasz Facebook