Kontakt

Komitet organizacyjny 50 Bazuny

* Ryszard Markowski – przewodniczący e-mail: organizacja@bazuna.org.pl,
* Marek Skowronek – zastępca przewodniczącego
* Janina Woszczyńska – kierownik programowy, janinaw@interia.pl
* Tadeusz Szypliński – kierownik organizacyjny, tadeusz.szyplinski@gmail.com,
* Aleksandra Kozakiewicz – Kierownik Biura biuro50bazuna@bazuna.org.pl
* Zbigniew Kuncewicz – koordynator żywienia i noclegów e-mail z.kuncewicz@gmail.com
* Wojciech Klocek – koordynator ds. bezpieczeństwa i logistyki popr.naczelnik@o2.pl
* Katarzyna Klott – koordynator logistyki Koncertów Jubileuszowych
* Joanna Królikowska – kierownik finansowy
* Marek Biziuk – promocja, wydarzenia całoroczne na terenie Politechniki Gdańskiej
* Anna Gerlach – Zastępca Kanclerza Politechniki Gdańskiej
* Magdalena Batko – plastyka, szef sekcji scenografii
* Janusz Wikowski – rzecznik prasowy e-mail j.wikowski@wp.pl,
* Krzysztof Voigt – główny akustyk
* Bogusław Maśnicki – zapis video Koncertów
* Natalia Biedrzycka – prezes SKT PG FIFY
* Katarzyna Błaszkowska – pomoc redakcyjna
* Krzysztof Łopaciński – Wydawca Jubileuszowego Zeszytu Historycznego
* Janusz Gast – reprezentant Komisji Historycznej ZSP
* Barbara Dreger-Olszewska – Stowarzyszenie Czerwonej Róży; finanse
* Filip Ignatowicz – Stowarzyszenie Czerwonej Róży
* Katarzyna Kowalewicz – Stow. BAZUNA – zabezpieczenie finansowe
* Jakub Persjanow – przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej
* Magdalena Cholewa – miasteczko: gastronomia, rękodzieło
* Zbigniew Zarzycki – miasteczko: gastronomia, rękodzieło
* Marian Muczyński – imprezy towarzyszące
* Krystyna Knopa – redaktor wydawnictw Jubileuszowych
* Tomasz Tołoczko – AK PG Kwadratowa
* Mirosław Michalski – promocja
* Edmund Kadłubiski – promocja
* Adam Tąkiel – grafika, reklama
* Dorota Nadolska – grafika, reklama
* Artur Bogoryja-Zakrzewski – reklama wielkoformatowa
* Krzysztof Jurkiewicz – przedstawiciel wykonawców
* Paweł Pastuszak – przedstawiciel wykonawców – harcerze
* Michał Kluczka – opieka informatyczna nad stroną internetową Bazuny

X
Nasz Facebook