KONKURS B’21

BAZUNA 2021 – konkurs

30 czerwca 2020, 22:08

Bazuna 2021 – konkurs

Przegląd piosenki Bazuna w swym zamyśle powstał jako sceniczny obraz turystycznego szlaku, niosący z sobą ideę wspólnego śpiewania, przeniesionego z wędrownych plenerów i nocnych ognisk w światło sceny.
Już od początkowych lat imprezie postawione zostały dwa cele: szeroka panorama piosenki – śpiewnika turystycznych tras oraz promocja piosenek nowych, w zamiarze wzbogacenia tego zbioru. Tym samym konkurs piosenki przeglądu Bazuna był kontynuacją znakomitej rajdowej atmosfery, zabawy i wspólnej radości, nigdy nie stwarzając pozorów wyścigu o laury, zażartego współzawodnictwa o sukces. Szeroki werdykt najczęściej obejmował liczną grupę wykonawców, różnicując jedynie nagrody główne oraz wyróżnienia, zawierając szeroki zestaw piosenek w równorzędnej tzw. złotej dwudziestce piosenek laureatek.
Z biegiem lat poszerzyły się ramy imprezy – od stricte turystycznych melodii zakres objął poezję śpiewaną, formy kabaretowe, piosenkę morską oraz w stylu country i folk, nawet rockową balladę. Pozostał akustyczny, folkowy wyróżnik odnośnie większości wykonywanego repertuaru, konieczność wykonania go w całości na żywo. Pozostało także to wspomniane – szeroki zakres werdyktu, ujmujący liczną grupę zauważonych przez jury wykonawców, wykonań utworów, szczególnych cech występu.
Brak w naszej imprezie atrybutów “festiwalu o laury” o “wyścigowym” charakterze, brak punktowanych miejsc na podium.
Liczne grono uczestników koncertów laureatów rozgraniczone jest obecną w werdykcie gradacją: nagrody główne – wyróżnienia. Charakter naszego konkursu, obecny w imprezie od lat, zauważany jest przez uczestników, traktowany jako zachęta do uczestnictwa, w miejsce rywalizacji – do wspólnego bycia ze sobą.
*********************************************************************
Nagrodami głównymi przeglądu BAZUNA są:
– tytuł najlepszego wykonawcy (solisty bądź zespołu), w razie kilku kandydatur wyróżnienie tych pozostałych
– tytuł Rajdowej Piosenki Roku za utwór o walorach turystycznego przeboju
– najlepsza interpretacja piosenki znanej
– Nagroda Publiczności
Treść werdyktu stanowi:
– tzw. złota dwudziestka piosenek laureatek (liczba orientacyjna, w zależności od roku)
– zestaw wyróżnień, w werdykcie uzasadnionych
– zestaw nagród specjalnych:
* nagroda im. Józka Kanieckiego dla indywidualności muzycznej
* nagroda im. Jacka i Janka Stefańskich
* nagroda za uskrzydlony – ptasi motyw w piosence
* nagroda zespołu Latający Dywan za watek baśniowy
* nagroda PIOSENKA – NADZIEJA zespołu Wszystkiego Najlepszego
* Kraina Serdeczności Staszka Wawrykiewicza
* nagroda klubu FIFY za wątek turystyczny
* zaproszenia do konkursów imprez zaprzyjaźnionych
**********************************************************************
Zgłoszenia do konkursu Przeglądu BAZUNA 2021 przyjmowane są do 10 czerwca 2021
Zgłoszenie powinno zawierać:
– skład zespołu i instrumentarium
– kontakt – nr telefonu i e-mail
– teksty dwóch piosenek – należy podać autorów słów i muzyki oraz akordy gitarowe – koniecznie wg wzoru B2021_teksty_nazwawykonawcy.doc
– zapotrzebowanie techniczne (liczba mikrofonów, wejść liniowych, inne – specjalne) – plan sceny wg wzoru B2021_stageplan_nazwawykonawcy.doc
– nagranie konkursowych piosenek – format .mp3 (nie jest wymagane nagranie studyjne)
Całość zgłoszenia należy wysłać elektronicznie pod adresem: konkurs@bazuna.org.pl (włącznie z nagraniem muzycznym).
Prosimy o przesłanie tekstów piosenek wg załączonego formatu:
**************************************************************************
Laureaci wybranych przeglądów uzyskują zaproszenie do konkursu bez wstępnej kwalifikacji. Od tych Wykonawców także oczekiwane jest pełne zgłoszenie.
KWALIFIKACJA DO KONKURSU przeglądu BAZUNA 2021 na podstawie dotychczasowych imprez:
X
Nasz Facebook